माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा केंद्र परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश

नांदेड :- जिल्ह्यात माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता दहावी) व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता बारावी) नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० या परीक्षेचे कामकाज स्वच्छ व सुसंगत पार पाडण्यासाठी परीक्षा केंद्राच्या परिसरात फौजदारी प्रक्रीया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी निर्गमीत केला आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परिक्षेच्या १५ केंद्रावर २० नोव्हेंबर ते ५ डिसेंबर २०२० या कालावधीत तर उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परिक्षा केंद्राच्या ९ केंद्रावर २० नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर २०२० या कालावधीत सकाळी ८ वाजेपासून ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत परीक्षार्थी व परीक्षेच्या कामाशी संबंधित असलेले अधिकारी व कर्मचाऱ्यांव्यतिरीक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीस प्रवेश करता येणार नाही. तसेच या वेळात परीक्षा केंद्राच्या परिसरातील शंभर मीटर पर्यंतची सर्व सार्वजनिक टेलिफोन्स, एसटीडी, आयएसडी, भ्रमणध्वनी, फॅक्स, झेरॉक्स आणि ध्वनिक्षेपक चालू ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे, असे जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी आदेशात नमूद केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *